Länkar/Mer info

Här finns en presentation om ett fiberprojekt på Gotlands sydspets

Presentation SFAB 3 Gotland

Här är en informations film från Hans Barringe kring fiber utanför Halmstad

Film

Här finns information från Nexans om sk. Byalags Fiber

Nexans_Fiber_Byalag

Det finns mängder av mer information att hitta på flera sidor på nätet här finns några exempel:

Bredbandswebben

Råd och Rön

Här finns exempel på andra fiberföreningar i Sverige

Ubbhult Fiber

facebooktwitterby feather

Kommentera