Vad kostar det?

Vad en fiberanslutning till din fasthet kommer att kosta beror på flera olika faktorer:

  • Hur många i Gökskulla och Tahult som vill dra in fiber till sina fastigheter. Vi räknar med att ve behöver bli minst 150 personer som vill ansluta sig för att nå ett vettigt slutpris.
  • Hur mycket pengar vi som fiberförening kan få i bidrag. Som det ser ut idag kan vi inte få några som helst bidrag. Härryda kommun ger inga bidrag och pga att länstyrelsen betraktar oss som en tätort kan vi heller inte söka bidrag från länstyrelsen/EU.
  • Hur mycket fiber som måste dras och hur långt vi behöver gräva för att lägga ned kabeln. Vi har valt att samarbeta med byNet som hjälper oss att designa ett så effektivt nät som möjligt.
  • Vilken typ av fiberleverantör och lösning vi tillslut väljer.

Ju fler som vill vara med och ansluta sina fastigheter ju billigare blir slutkostnaden för oss alla. Idag finns flera exempel på att slutkostnaden för anslutning har hamnat på ca 10000 kr.  Till det kommer liksom för alla andra lösningar kostnaden för de abonnemang du sedan väljer för dig och din familj.

Vad priset blir för oss i Gökskulla och Tahult slutligen blir kommer vi att redovisa i god tid innan det är dags att beställa.

Få tillbaka din investering

Om vi antar att fiberanslutningen av din fastighet kommer att kosta ca 10 000 kr har du som normalanvändare tjänat in denna kostnad på ca 4-5 år. Då räknar vi på att ett kombinerat bredband, TV och telefoniabonnemang från telia (100 Mbit bredband, inklusive 7 TV-kanaler och telefoni) kostar 428 kr/månad och jämför det med kostnaden av de abonnemang många av oss har idag:

  • Telefoni från Telia 145 kr/månad
  • Bredband från telia 309 kr/månad
  • TV från Boxer 99 kr / månad (199 kr efter ett år)

Totalkostnad för dess blir 553 kr/månad (663 efter ett år). Därför tjänar normalanvändaren 125 kr i månaden första året för att sedan tjäna 225 kr i månaden nästkommande år. Sammanlagt tar det lite över 4 år innan de 10000 du lagt ut är intjänade. Tänk också på att investeringen höjer värdet på ditt hus med minst lika mycket som det du betalar.

 

facebooktwitterby feather

Kommentera