Årsmöte den 5/5 19:00

Välkomna på årsmöte den 5/5 19.00 i Byastugan på Nytorpsvägen. Vi kommer passa på att informera lite om hur läget är och vad som händer i fiberföreningen just nu. Välkomna!

Se också denna hälsning från valberedningen:

Vi har tidigare skickat ut mail om att vi behöver fler frivilliga till nästa år i Fiberföreningen. Det finns fortfarande en post som vi skulle vilja ha något förslag på person till. Det är en andra medlem i valberedningen. Jobbet innebär att inför varje årsmöte se till att det finns kandidater på de poster som inte är tillsatta. Dvs om någon av de förtroendevalda inte längre önskar fortsätta med sitt uppdrag så blir den platsen vakant och då är det valberedningens jobb att föreslå en ny kandidat. 

Så om du vill vara med i valberedningen så hör av dig till Andreas Hansson andreas@ah.mine.nu.

Lite allmän info om hur man i en förening brukar se på valberedningen.
Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.
Hälsningar
Andreas Hansson och Henric Olofsson i valberedningen

facebooktwittermailby feather

Tack för hjälpen !

Hej och tack alla som kunde vara med och knacka dörr i Grönsångar/Mosstorpsområdet idag, utfallet blev bättre än förväntat. Vi har nu 27 intresserade av 55=49%, 4 som skall meddela inom kort, 6 nej och 18 ej tillfrågade. Det var jätte trevligt att få jobba med ert område och vi kommer att skicka uppdaterad lista till Områdes-ansvarig Andreas Oldenburg. Hör gärna av er till Andreas om ni också vill hjälpa till med området så att han kan maila till sin grupp när det behöver göras något. Nu hoppas vi att det inte skall blir några problem att få området kanaliserat och att vi kommer fram med ett bra fiberpris och snabb inkoppling.

Priset kommer att hänga ihop med hur många i området som ansluter sig, målet är alltid 90 % och det garanterar lägsta pris…!

//Tony Holmberg
facebooktwittermailby feather

Grönsångar- och Mosstorpsvägen!

Vi har hamnat i ett akut läge. Vi har endast 11 intresserade/betalande medlemmar av 55 registrerade fastigheter i område och det är lika med 20%. Som ni alla vet så kommer kommunen att gräva upp gatorna inom kort och trots tidigare löften från kommunen kommer inte kanalisering automatiskt att läggas ned. Kommunen låter inte heller oss som fiberförening kanalisera själva och inte heller har vi i nuläget ekonomi för att göra det. Ett senare besked från kommunen var att Telia och IP-Only skulle kanalisera för fiber när gatorna ändå var uppgrävda. Nu börjar dock IP-Only få kalla fötter när dom fick veta att det bara är 20% som visat intresse.

Risken är nu att IP-Only drar sig ur om vi inte kan få upp intresset till 40-50% i området innan måndag. På onsdag i nästa vecka måste IP-Only ge kommunen besked om dom skall  kanalisera eller inte för att möjliggöra ett alternativ till Telia! Tappar vi området till Telia så kommer en fiberanslutning förmodligen att hamna runt 20.000 kr, och lyckas vi behålla IP-Only’s intresse så kan vi få ner fiber priset till mellan 10-15.000 kr beroende på hur många det blir i slutändan. Mosstorp och grönsångarvägen är det är det mest viktiga och mest avgörande området för att få IP-Only hit till Tahult och Gökskulla över huvud taget!

Jag tror att det går att få ytterligare 10-15 fastigheter intresserad om vi berättar för dem vilket läge vi befinner oss i. Och jag föreslår att alla som har möjlighet kommer till Mosstorpsvägen 7, nu på Söndag 6:e April kl 15:00 för att samlas och prata om läget och att vi tillsammans går ut och knackar dörr i området för att hitta de ytterligare intresserade som behövs för att övertyga IP-Only att det ”skall” fibreras i Tahult och Gökskulla!

Hoppas jag får träffa er alla på Söndag kl 15:00. Bor du själv inom området och inte har gått med ännu skicka ett mail och anmäl ditt intresse nu på en gång. Känner du någon som bor inom området försök övertyga honom/henne att gå med nu på direkten!

mvh Tony

facebooktwittermailby feather

Utskick från IP Only och Härryda Stadsnät

Hej alla delägare i Tahult & Gökskulla Fiberförening..
I måndags fick runt 4000 Härryda-bor ett utskick från IP Only och Härryda Stadsnät där man frågar fastighetsägaren om man är intresserad av att ansluta sin fastighet till ett neutralt fibernät i kommunen, dock stod det ingenting om hur mycket det kommer att kosta att ansluta sin fastighet till fibernätet.
Styrelsen i Tahult & Gökskulla Fiberförening har haft ett möte i frågan och kommer med följande rekommendation till samtliga medlemmar:
Vi ber er alla att gå in på www.harrydastadsnat.se och göra en intresseanmälan(den är inte bindande) innan den 8:e Mars!. Dock med en liten förändring i Ämnes fältet..  ändra till följande: ”Intresseanmälan Härryda Stadsnät, medlem i Tahult & Gökskulla fiberförening”
Anledningen till vår rekommendation är att vi vill visa för IP Only att vi är en skara människor i Tahult och Gökskulla som vill visa sitt intresse och att vi vill vara ett prioriterat område före andra i Härryda kommun.
Vi för samtidigt direkt kommunikation med IP Only för att diskutera eventuella avtal mellan IP Only och Fiberföreningen om hur vi skall jobba ihop för att få den bästa lösningen för våra medlemmar i föreningen! Första mötet kommer att ske Tors-Fre i nästa vecka!
Med vänlig hälsning
Ordförande Tahult & Gökskulla Fiberförening.
Tony Holmberg
facebooktwittermailby feather

Områdesansvariga

En viktig del i processen för att få fiber till vårt område är områdesansvar. Tillsammans måste vi ansvara för att se över dragningen av fiber över tomterna inom våra mindre områden, få med så många grannar som möjligt och vara med och samla in markavtal från de vars tomter är berörda. Vi har därför ungefärligt delat in vårt område i 9 mindre områden och söker nu 2-3 ansvariga inom varje område. För en grov skiss av områdena titta på fiberkartan .

Om vi inte hittar friska frivilliga som områdesansvariga minskar våra chanser att bygga ett nät inom den områdesdelen betydligt. Bor du inom något av områdena och vill hjälpa till så hör av dig direkt till styrelsen@fiberforening.se .

Inom några dagar kommer vi också skicka ut den här informationen vi mail till de som bor inom ett visst område.

De aktuella områdena är:

 • Hallen/Brännet
 • Gökskulla: Doppingv./Svanv.
 • Gökskulla: Nötskrikev./Ugglev./Korpv.
 • Gökskulla: Örnv./Vråkv./Berguvsv.
 • Plöjarv/Vårbruk/Junibacken
 • Västregårdsvägen/Nytorpsvägen
 • Grönsångarvägen/Mosstorp
 • Uppegårdsvägen/Paradisvägen
 • Pinntorp/Gårdarna längs med Tahultsvägen

 

facebooktwittermailby feather

Rapport från Infomötet

Den 25/2 hade vi ett välbesökt informationsmöte för alla fiberintresserade i Gökskulla och Tahult. Ca 60 personer kom på mötet och slutsatsen av mötet var att vi alla är väldigt intresserade av att få fiber till våra fastigheter. I korthet behandlade vi:

 • Vi gav en kort tillbakablick av hur föreningen uppstått. Att vi idag är ca 75 medlemmar och att vi samarbetar med ByNet för att gemensamt bygga ett fibernät inom området.
 • byNet presenterade hur processen för att bygga ett nät ser ut och vad vi behöver göra. Se här för mer information: http://bynet.se/sa-har-funkar-det/
 • Vi talade om att det mest fördelaktiga för oss är att kollektivt ansluta oss till en viss tjänsteoperatör. På det sättet blir vi begränsade till ett visst utbud av tjänster, tex tv-kanaler, men får en betydligt lägre månadskostnad.
 • byNet visade på fördelen med fiber och visade på att fiber är den mest framtidssäkra anslutningen som finns idag som förmodligen kommer få samma betydelse som kopparledningen har haft för samhällsstrukturen.
 • Vi har möjligheten att när nätet när färdigbyggt sälja det till en operatör och på det sättet eventuellt slutligen få en betydligt lägre kostnad per anslutning.
 • Vi måste göra en hel del arbete själva för att få ned priset. Tex vara med och få bra avtal med grävare, vara med och optimera fiberdragning på egen och grannars tomter, gräva på egen tomt, vara med och få med så många som möjligt av grannarna, göra reklam osv.
 • En viktig punkt är at utse områdesansvariga som tillsammans jobbar för att rita upp en så effektiv dragning av fiber som möjligt i varje loka del av vårt område. Dessutom kan dessa ansvariga lättare få kontakt med och övertyga de grannar som ännu inte hittat till föreningen.
 • Föreningen förtydligade också vad kommunens samarbete med IP-only kan betyda. Det betyder inte att vi kommer att anslutas gratis och automatiskt. De prisindikationer vi fått ligger närmre 18-19 000 och då äger vi inte nätet själva och får ett betydligt sämre förhandlingsläge mot tjänsteleverantörerna.

Tidsplanen ser ut så här:

 • vi behöver utse områdesansvariga: Dessa jobbar på att optimera designen av fibernätet, samt få med så många som möjligt i sina områden, vi behöver också ha in avtal med alla berörda markägare
 • styrelsen jobbar tillsammans med byNet för att ta fram förslag på tjänstepaket och priser inför stämman (prel 5/5 14)
 • på stämman tar vi ställning till pris, kanalutbud och tjänster och väljer om vi skall bygga nätet eller inte

Om allt flyter på som det skall kan vi ha ett fungerande nät redan nästa vinter/vår

facebooktwittermailby feather

Härryda kommun satsar på fiber?!

I gårdagens Härryda Posten kan vi läsa att kommunen nu sålt sitt fibernät till den privata aktören IP-only. Härryda Postens artikel ger en väldigt ljus bild av hur IP-Only säger att ”fiberkablar ska grävas ner till praktiskt taget alla företag och bostäder” medan deras eget pressmeddelande ger en något annorlunda bild: ”Planen omfattar både finmaskigt nät i tätorterna samt anslutning av byalag, fiberföreningar och mindre samhällen med öppen fiber i hela kommunen”. Exakt vad detta innebär för oss är svårt att avgöra i nuläget och vi har sökt IP-only i ärendet. Men förmodligen har vi nu ännu bättre möjligheter att ansluta vårt nät ut mot Internet i och med att vi nu kan ansluta till den access-pnukt som kommunen hela tiden har haft vid Härkelshultsvägen.

facebooktwittermailby feather

Informationsmöte den 25/2 19:00

Nu är det dags för ett informationsmöte där vi förklarar vad som händer med fibernätet i Tahult och Gökskulla. Kom till Byastugen på Nytorpsvägen den 25/2 19:00 så berättar vi allt du behöver veta. ByNet som hjälper oss att bygga finns på plats och visar på olika lösningar som vi kan välja.

Inför detta möte delar vi ut ett informationsblad i alla brevlådor i området. Nu gäller det att få med så många människor som möjligt för att bygget skall bli verklighet. Så prata med grannar och vänner så snart som möjligt så att de inte missar chansen. Vi behöver få upp antalet anslutningar om bygget skall bli av. Räkna med att vi måste bli minst 150 hushåll som väljer att ansluta sig för att det skall bli verklighet. Just nu är det endast ca 50 som är medlemmar i föreningen.

Titta gärna på informationsbladet som går ut i brevlådorna inom kort här eller som pdf.

 

 

facebooktwittermailby feather

Vi bygger Tahult och Gökskulla Fibernät!

Hej alla fiberintresserade!

Efter start av fiberförening i Maj så var intresset starkt att vilja ha fiber och snabbt bredband till fastigheterna, svaret på den preliminära intresseanmälan var att det var över 90 fastigheter som var intresserade av att få fiber till sitt hus. I Informationsmötet efter fiberföreningens årsmöte så var det en tydlig önskan om att själva infrastrukturen och inkoppling av fiber inte fick övergå en kostnad på 10.000 kr per fastighet och att det är detta som Styrelsen har fått i uppdrag att lösa av delägarna (medlemmarna) i föreningen.

Styrelsen har varit i kontakt med olika Leverantörer för att kunna räkna fram en kostnadsbild för Tahult och Gökskulla och har nu hittat en leverantör som visat sig vara professionella på att hjälpa fiberföreningar att få fibrer till fastigheter. byNet heter företaget och samarbetsavtal kommer att tecknas inom kort. byNet har avtal med över 170 fiberföreningar och har samlat på sig gedigen erfarenhet sedan 2003. Länk till byNet’s folder om hur det hela går till: http://bynet.se/broschyrer/ . Vårt mål inom fiberföreningen är att kunna ansluta 90% av alla fastigheter som har permanentboende. Det finns idag 350 fastigheter inom vårt område dock vet vi inte hur många av dessa som är permanentboende dock tror vi att en realistisk siffra är 320 fastigheter. 90% av 320 blir 288 fastigheter när allt är klart, dock har vi kalkylerat med 200 fastigheter initialt.

Vi har tillsammans med byNet gjort en första kalkyl som visar att vi hamnar under 10.000 kr per fastighet baserat på 200 fastigheter vilket gör att vi kan teckna ett samarbetsavtal och fortsätta med en mera detaljerad kalkyl som skall presenteras till alla medlemmar inom kort.
Detta kan jämföras med ifall Telia kommer med dess standard erbjudande på 16.700 kr per fastighet om 30% eller mer av fastigheterna tecknar avtal.
 
Allt som vi kan göra för att få ned priset per ansluten fastighet är till nytta för samtliga medlemmar men den avgjort största effekten ock nyttan är få med så många som möjligt i föreningen innan grävning sker… så gå gärna ut och prata med era grannar så snart som möjligt om fiberföreningen och att era grannar ansluter sig snarast till föreningen som medlemmar, målet är att ha 200 medlemmar innan stormötet i Mars/April 2014 för beslut om grävning eller inte. Titta på fiberkartan (länk nedan på vilka som redan är medlemmar, vilka som visat ett första intresse, och vilka som inte visat intresse).
Ni som inte tecknat medlemskap ännu gör det via 100 kr till föreningens bankgiro nr 186-0774. Se till att samtidigt lämna Namn, Adress och Fastighetsbeteckning.
Målet är också att vi skall kunna börja gräva ner fiber så fort tjälen gått ur marken och bli helt klara innan slutet på Augusti om det är möjligt, vi får se vad den detaljerade projekt planen kommer att säga. Vi kommer att behöva hjälp från er alla för att ro iland detta innan stormötet i Mars/April, hör av er till mig om ni kan ansluta er till någon av nedan grupper.
 • Kommunikationsgrupp behövs för att ta fram en egen informationsbrochyr till de som inte använder email idag. Vi har adresser till samtliga fastigheter redan idag.
 • Grävgrupp behövs för att eventuellt hitta egna grävare i området som kan dra ner priset per gräv-timme.
 • Områdes-grupper som jobbar fram den optimala fiberdragningen från fiberskåp till fastigheterna utan att behöva gräva sönder våra vägar. Medlemmarna inom respektive område samlas till möte för att organisera och diskutera farm detaljplanen.
 • Styrelsen jobbar med byNet för att ta fram en detaljerad kalkyl och projekt-plan. och håller fiberkartan uppdaterad
Som sagt så finns det mycket att jobba med under vintern till dessa att det är dags för grävning, men vi ser att detta är fullt möjligt att lyckas med om vi alla hjälper till. Med detta så vill jag och styrelsen önska er en fortsatt trevlig Oktober/November månad till dess vi hörs igen i nästa månadsbrev..
Med Vänlig Hälsning
Ordföranden i Tahult och Gökskulla Fiberförening.
Tony Holmberg
Länk till vår Tahult och Gökskulla fiberförenings hemsida http://fiberforening.se/
Länk till vår egen fiberkarta: http://fiberkartan.se/139
facebooktwittermailby feather

Vad händer?

Vi i styrelsen har nu så sakta börjat komma igång efter sommaren. Vi träffas just nu onsdagar ojämna veckor för att komma igång och så snart som möjligt kunna presentera några konkreta förslag på fiberanlutningar till er medlemmar. Vi har haft lite problem med att få tillgång till postgirokontot under sommaren men problemet skall nu vara löst och det innebär att vi kan ge er som betalt åtkomst till medlemsforumet här på hemsidan inom 1-2 veckor.

Hör gärna av er med funderingar och frågor.

facebooktwittermailby feather