Brev till alla som inte redan är medlemmar

I dagarna gör vi ett utskick via post till de ca 200 hushåll som ännu inte anmält sitt intresse av att skaffa fiber. Även ett fåtal medlemmar som vi inte har e-mailadress till kommer att få detta brev så att de inte missar chansen att få fiberanslutning. Ta gärna detta tillfälle i akt för att prata med dina grannar om de nu inte redan bestämt sig för att vara med!

facebooktwittermailby feather

Kommentera